Čištění

Přesněji čištění spalinové cesty je součástí prevence rizik, která zanedbaná spalinová cesta pro váš domov či objekt znamená. Takovými riziky jsou například požár nebo otrava oxidem uhelnatým.

Při provádění čištění spalinové cesty je třeba se řídit Nařízením vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen „Nařízení"), které nabylo účinnosti dne 1. 1. 2011.

Jak vyčistit komín?

odstranění pevných usazenin ve spalinové cestě
odstranění nečistot na lapači jisker
vybírání pevných nečistot nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu
vyčištění komínu a spalinové cesty od kondenzátů

Přihlášení