Kachlová kamna

Zabýváme se stavbou a opravou kachlových kamen, ukázky naší práce najdete ve fotogalerii.

Individuálně stavěná kamna

Kachlová kamna doplňovala interiéry domů již ve velmi dávné době. Lidé postupně přicházeli na to,že některé materiály mají vlastnost teplo akumutovat a pomalu ho předávat sáláním do obydlí. První zmínky kachlových kamen sahají až do roku 1300. Pravděpodobně nejstarší,dodnes fungující,kachlová kamna se nacházeji v jižním Tyrolsku v severní Itálii(pocházejí z 15.století). Dnes známá kachlová kamna z kachlů se začla vyskytovat až s rozvojem hrnčiřství. Od 14.století procházela kamna vývojem různých stylů gotiky ,renesance,baroka,rokoka,klasicismu,biedermeieru a secesi až po dnešní dobu.

Každé topidlo,které má správně fungovat,musí být správně navrženo. Proto je nejlépe zadat tuto práci zkušenému kamnářovi,který podle výpočtu tepelné ztráty prostoru určeného k vytápění navrhne výkon kamen,vypočítá tzv. teplosměnnou plochu(velikost sálavé části kamen) a po konzultaci se zákazníkem zpracuje i designový návrh.Individuálně stavěná kamna -dimenzování (ČSN 73 4231 Kamna - individuálně stavěná kamna).-Tato norma platí pro navrhování a provádění individuálně stavěných kachlových a omítaných kamen zhotovovyných na místě s použitím průmyslově nebo individuálně vyráběných konstrukčních dílů a materiálů. Platí pro kachlová kamna určená k vytápění místností (sáláním nebo telovzdušnou konvekcí), případně k vytápění a ohřevu vody, pokud jsou pro tyto účely uzpůsobena.

Doporučeným palivem je zejména dřevo a z dřevní hmoty průmyslově vyráběná paliva,popř. jiná paliva v souladu s návrhem zhotovitelem kamen (kamnářem). Norma neplatí pto průmyslově vyráběná kachlová kamna.

Přihlášení